Linköpings Fallskärmsklubb (LFK) bildades 1973 och har cirka 70 medlemmar i åldrarna 16-75 år. Klubben drivs ideellt av medlemmarna och växer stadigt. Vi gör varje år 4000 till 5000 fallskärmshopp ur vårt nya flygplan.

Vi hoppar i Skärstad utanför Motala.

Stora framgångar

Linköpings Fallskärmsklubb är dessutom en av landets mest framgångsrika klubbar i tävlingssammanhang. Vi har ett stort antal SM-segrar i precisionshoppning, både individuellt och i lag.

Klubbens formationshoppare har också nått framskjutna placeringar på tävling. Ett antal av klubbens medlemmar tillhör det civila respektive militära landslaget.

Varje år genomför vi ett antal uppvisningar vid olika arrangemang och tillställningar. Genom duktiga hoppare och olika typer uppvisningsprogram ger vi publiken en spektakulär uppvisning.

Miljöpolicy

Linköpings Fallskärmsklubb tar sitt miljöansvar med största allvar och har därför satt upp stadgar för hur vi ska värna om vår miljö.

  • LFK skall arbeta för att långsiktigt och systematiskt minimera miljörisker till följd av verksamheten.
  • LFK skall sträva efter att ständigt förbättra sitt miljöarbete.
  • Samtliga medlemmar I LFK skall känna till klubbens miljöarbete.
  • LFK skall alltid följa minst gällande lagar och föreskrifter.

Kontonummer

Klubbens bankgironummer:
Hoppkonto 5985-8365
Klubbkonto 384-0931
Kurskonto 5985-8373